ביטוח חיים

ביטוח חיים
ביטוח חיים הינו ביטוח המעניק פיצוי כספי במקרה של מוות, לבעל הביטוח או למוטבים אחרים.
משמעות הפוליסה, הינה שקט כלכלי עבור בני משפחתך, במקרה מוות של המבוטח,
ביטוח חיים הינו כיסוי חשוב ביותר לכל אדם בעל משפחה או אדם אשר תלויים בו אנשים אחרים.
בעת רכישת פוליסת ביטוח חיים, הינך מבטיח הכנסה למשפחתך גם לאחר לכתך.

ישנם מספר אפשרויות לרכוש ביטוח חיים:
  • ביטוח חיים בפרמייה קבועה או בפרמיה אשר משתנה אחת ל1 או 5 שנים,
    לרוב פוליסות ביטוחי החיים בפרמייה הקבועה יגבו פרמיות גבוהות

    יותר בשנים הראשונות לפוליסה אך בחישוב כולל ניתן לחסוך עשרות אחוזים 
    לאורך שנות הפוליסה.
  • ניתן לרכוש פוליסת ביטוח חיים בפוליסת פרט או כתוספת לפוליסת ביטוח מנהלים.
חשוב להתאים את גובה הפיצוי למספר הנפשות התלויות במבוטח, לאחר שנולד עוד ילד יש להגדיל את גובה הפיצוי 
בשביל לא לפגוע באיכות חיי המשפחה לאחר אסון.
 
 
 
 
שאלות ותשובות: כל מה שצריך לדעת
 

 

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים