ביטוח לעסקים

ביטוח לעסקים

העסק הוא מקור פרנסתך, לכן חשוב מאד שיהיה מוגן מסיכונים שונים.

כל בעלי העסקים, נושאים באחריות גם לעובדיהם ולקוחותיהם. לכן חשוב לבטח את העסק וסביבתו על מנת לספק הגנה כנגד כל הסיכונים להם חשוף העסק.

ביטוח העסק כולל כיסויים שונים לרכוש העסק או לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מפעילות העסק ו/או מי מעובדיו.
להבדיל מביטוחי רכב ודירה, בביטוח העסק בוחר הלקוח את הכיסויים הנדרשים לו,כגון; כיסוי למבנה, כיסוי תכולה, פיצוי במקרה של אובדן כספים, אובדן או נזק הנגרם לסחורה בהעברה, כיסוי לציוד אלקטרוני, שבר מכני, טרור וכן חבות כלפי צד שלישי, חבות מעבידים, חבות מוצר ונאמנות.      
 
 
   
כיצד בוחרים ביטוח עסק? מדריך מקיף ללקוח
שאלות ותשובות: כל מה שצריך לדעת

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים