בתאונה בה הייתי מעורב, נפגע הרכב שלי וכן רכב אחר. האם עליי לשלם השתתפות עצמית בעבור כל נזק בנפרד?

בתאונה בה הייתי מעורב, נפגע הרכב שלי וכן רכב אחר. האם עליי לשלם השתתפות עצמית בעבור כל נזק בנפרד?

לא. תידרש לשלם השתתפות עצמית פעם אחת בלבד, גם אם הנזק לצד ג' נגרם באשמתכם.

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים