כיצד נקבע גובה ההשתתפות העצמית?

כיצד נקבע גובה ההשתתפות העצמית?

גובה ההשתתפות העצמית, משתנה בהתאם לקבוע בפוליסה ובהתאם לעברו הביטוחי וגילו של הנהג. ככל שהנהג צעיר יותר ובעל תביעות רבות יותר, יהיה גובה ההשתתפות העצמית גבוה יותר.

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים