מהו מוסך שבהסדר?

מהו מוסך שבהסדר?
כל חברת ביטוח, מתקשרת עם מוסכים עצמאיים, המעניקים שירות למבוטחי החברה. בבחירה במוסך שבהסדר, תדרשו לשלם, ישירות למוסך, רק את גובה ההשתתפות העצמית, ואת יתרת התשלום, יקבל המוסך ישירות מחברת הביטוח. זאת בניגוד לטיפול במוסך פרטי שאינו בהסדר- אז תידרש לשלם את מלוא סכום הטיפול למוסך ולקבל כנגדו החזר מחברת הביטוח.

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים