אילו נזקים לרכב, אינם נחשבים כתביעה, המשפיעה על גובה הפרמיה?

אילו נזקים לרכב, אינם נחשבים כתביעה, המשפיעה על גובה הפרמיה?
גניבת רדיו-דיסק, נזק לשמשות וכן הפעלת שירותי דרך וגרירה, אינם נחשבים כמקרה תביעה, אלא אם נגרם נזק נוסף לרכב, באותו המקרה.

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים