הייתי מעורב בתאונה, בעת שנהגתי תחת השפעת סמים ואלכוהול. האם הביטוח יכסה אותי?

הייתי מעורב בתאונה, בעת שנהגתי תחת השפעת סמים ואלכוהול. האם הביטוח יכסה אותי?
החוק אוסר נהיגה תחת השפעת סמים, מכל סוג ואלכוהול, מעל לכמות מסוימת. לכן, במקרה כזה, לא תזכה לכיסוי מחברת הביטוח.

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים