הייתי מעורב בתאונה. איך אני מטפל בתביעה מול חברת הביטוח?

הייתי מעורב בתאונה. איך אני מטפל בתביעה מול חברת הביטוח?

בכדי להבטיח את מלוא הפיצויים, עליך לנקוט מספר פעולות:

       1.      דווחו לחברת הביטוח על התאונה, קרוב ככל האפשר למועד שקרתה. ככל שחולף הזמן, אתם עלולים לשכוח פרטיםהחיוניים לתביעת הביטוח.

       2.      פנו למוסך בכדי לקבל הערכה של הנזק. חברת הביטוח תפנה אתכם למוסכים בהסדר, בהם תזכו להשתתפות עצמית נמוכה יחסית. עם זאת, זכותכם לבחור כל מוסך אחר.

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים